Αναδημοσίευση από το http://www.in.gr

Συνιστά προσοχή σε πέντε σημεία

Χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ η θέση της Ελλάδας στους δείκτες της φτώχειας


Τον κώδωνα του κινδύνου σε πέντε βασικά σημεία κρούει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα στην έκθεση για την απασχόληση, την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η Κομισιόν επισημαίνει την ανάγκη επέκτασης του «δικτύου ασφαλείας» στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, της ενοποίησης ταμείων, της αύξησης των ποσοστών απασχόλησης ιδίως μεταξύ των γυναικών και της βελτίωσης στην πρόσβαση στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας.

Η έκθεση θα εξεταστεί από το Συμβούλιο υπουργών Απασχόλησης στις 22 Φεβρουαρίου, για να υποβληθεί στη συνέχεια στην εαρινή Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 8-9 Μαρτίου στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη εντείνουν τις προσπάθειές τους για να αντιμετωπίσουν την παιδική φτώχεια, να προωθήσουν την «ενεργό κοινωνική ένταξη» των ατόμων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση στην κοινωνία, να εξασφαλίσουν κατάλληλες και βιώσιμες συντάξεις καθώς και για να εξασφαλίσουν την ίση πρόσβαση όλων στην υγειονομική περίθαλψη και τη μακροχρόνια φροντίδα.

Προτεραιότητα σε πέντε θέματα

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα η Επιτροπή υποστηρίζει ότι πέντε είναι τα βασικά θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η χώρα μας τα επόμενα χρόνια:

1- Η φτώχεια: Η προώθηση της ενεργούς ένταξης των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με την αναβάθμιση και την επέκταση της παροχής υπηρεσιών και του οικονομικού «δικτύου ασφαλείας».

Η Επιτροπή σημειώνει ότι το 2004 στην Ελλάδα το ποσοστό των ατόμων που αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο της φτώχειας ήταν 20% (πρόκειται για το ποσοστό των ατόμων με εισόδημα κάτω από το 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος). Ο μέσος κοινοτικός όρος ήταν 16%.

Παράλληλα, το 28% των Ελλήνων άνω των 65 ετών αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, με 18% μέσο κοινοτικό όρο. Όπως επισημαίνει πάντως η Επιτροπή για την Ελλάδα, τα ποσοστά αυτά θα ήταν πιθανώς χαμηλότερα, εάν είχε ληφθεί υπόψη το ποσοστό ιδιόκτητης κατοικίας μεταξύ εκείνων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, καθώς η χώρα μας εμφανίζει υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης στην ΕΕ.

2- «Στοχευμένες» κοινωνικές δαπάνες: Η βελτίωση της διακυβέρνησης και η προώθηση της κινητοποίησης και της πλήρους συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων, ώστε να υπάρξει καλύτερη εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση αλλά και να αυξηθεί η αποδοτικότητα των κοινωνικών δαπανών.

3- Γήρανση του πληθυσμού: Η έκθεση αναφέρεται στην αύξηση των προσπαθειών για τη διασφάλιση της επάρκειας και της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος, ιδίως με την αύξηση της απασχόλησης και την ενθάρρυνση για παράταση του επαγγελματικού βίου, ώστε να μεγαλώσει η βάση εισφορών.

Αναφερόμενη ειδικότερα στο φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού στην Ελλάδα και της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών, η Επιτροπή κατατάσσει την Ελλάδα στις χώρες μέλη υψηλού κινδύνου.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ακόμη ότι σύμφωνα με τις δημοσιονομικές προβολές που έγιναν από την ομάδα εργασίας για τη γήρανση του πληθυσμού (AWG) το 2001, οι δαπάνες για τις συντάξεις προβλέπεται σχεδόν να διπλασιαστούν και να φθάσουν το 24,8% του ΑΕΠ το 2050.

4- Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας: Η ενίσχυση, η ολοκλήρωση και η καλύτερη κατανομή των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση σε αυτές, να μειωθεί το υψηλό κόστος, να καταπολεμηθούν οι ανισότητες και να αντιμετωπιστεί το μεγάλο οικονομικό βάρος της φροντίδας των ευάλωτων ομάδων με σκοπό την κάμψη της υπερκατανάλωσης και της σπατάλης πόρων.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι οι συνολικές δαπάνες για την υγεία έφτασαν το 2004 το 9,8% του ΑΕΠ, πάνω από το μέσο κοινοτικό όρο της ΕΕ (8,87%) εκτιμώντας πάντως πως τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν σταθερότητα.

Σύμφωνα με τις προβολές της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία πρόκειται να αυξηθούν κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έως το 2050 λόγω της γήρανσης του πληθυσμού.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι υψηλές ιδιωτικές δαπάνες φανερώνουν ανισότητες στην πρόσβαση και στη χρήση των υπηρεσιών και επισημαίνεται ακόμη ότι παρά τις αυξημένες συνολικές δαπάνες για την υγεία, οι δείκτες για την κατάσταση της υγείας δεν έχουν βελτιωθεί.

Η Επιτροπή αναφέρει παράλληλα ότι οι σχετικά χαμηλές δημόσιες δαπάνες προκαλούν ανησυχίες για σοβαρή υπολειτουργία του συστήματος καθώς, όπως αναφέρει, δεν υπάρχει ενιαίο νοσήλιο μεταξύ δημόσιων νοσοκομείων και ασφαλιστικών οργανισμών.

5- Εκσυγχρονισμός: Ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης του συστήματος μέσω διαρθρωτικών αλλαγών (στη μακροχρόνια φροντίδα σκοπός είναι η απομάκρυνση από τη νοσοκομειακή φροντίδα και η υιοθέτηση ενός κοινωνικού μοντέλου που θα λειτουργεί κυρίως σε τοπικό επίπεδο) και η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

news.in.gr, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δείτε επίσης
http://assets.in.gr/newspapers/resources/TOVIMA_20070221_P009.axd?qs=EuCP6Qb0xi1jxYMNWUWZhg2g87sxQyGVBCF88UrKv0BuenPo53q9mvQ0GquPWUsqxfu/HVfVeQrEptQPW88D4ms140vIyHFydcTEBYpWTuM=

Advertisements