Απόφαση του πολιτκού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την παιδεία

1. Στις σύγχρονες ευρωπαϊκές και διεθνείς προκλήσεις που παράγει η παγκοσμιοποίηση, η παιδεία και ιδιαίτερα η ανώτατη εκπαίδευση αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των κρατών. Μόνο τα κράτη, που θα είναι ικανά να παράγουν σύγχρονες και ανταγωνιστικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, που θα συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας ισχυρής οικονομίας και κοινωνίας της γνώσης, θα διασφαλίσουν τον ισότιμο ρόλο τους στον κόσμο.

2. Το όραμα του ΠΑΣΟΚ για μια Ελλάδα με ισχυρή οικονομία και κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης, συνδέεται άρρηκτα με ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα από την πρωτοβάθμια έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ένα νέο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που θα ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας και του λαού μας.

3. Σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών στην Ευρώπη και στον κόσμο για το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμείνει παθητικός θεατής.

4. Το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμά του για την παιδεία θέτει τις βάσεις για το μέλλον της χώρας. Για το μέλλον της νέας γενιάς, το μέλλον των παιδιών μας. Μια παιδεία για όλους ανεξάρτητα από την καταγωγή και την κοινωνική τους θέση.

5. Τρία χρόνια τώρα, η κυβέρνηση απαξιώνει συνειδητά την δημόσια εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες. Η δημόσια εκπαίδευση υποχρηματοδοτείται και αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση, με κομματισμό και αυταρχισμό και με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συνδιαχειριστή στα θέματα παιδείας.

6. Το ΠΑΣΟΚ επεδίωξε την συναίνεση για να προχωρήσουν οι αλλαγές που είναι σήμερα επιτακτική ανάγκη για την παιδεία και το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η ΝΔ έμεινε μόνη. Επέλεξε την πόλωση. Αγνόησε και διαίρεσε την κοινωνία.

7. Η κυβέρνηση Καραμανλή δεν αξιοποίησε τον διάλογο που προσέφερε δυνατότητες για ρηξικέλευθες αλλαγές. Δεν τόλμησε. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για την ανώτατη εκπαίδευση είναι πρόχειρες και αποσπασματικές. Τίποτα από όσα ανακοίνωσε η κυβέρνηση δεν αποτελεί μεταρρύθμιση. Είναι συντηρητικές επιλογές, είναι απλές διευθετήσεις για το Πανεπιστήμιο του χτες και όχι μεταρρύθμιση για το Πανεπιστήμιο του μέλλοντος.

8. Η κυβέρνηση έπρεπε σήμερα να ρίξει όλο της το βάρος στο να ανοίξουν τα Πανεπιστήμια και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που με την πολιτική της έχει προκαλέσει σε κάθε ελληνική οικογένεια.

9. Εμείς θέλουμε ανοιχτά τα Πανεπιστήμια και ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η κυβέρνηση επιλέγει την τακτική της έντασης.

10. Το ΠΑΣΟΚ, σε αντίθεση με την ΝΔ, με τις ολοκληρωμένες θέσεις του για την ανώτατη εκπαίδευση, είναι πάντα εγγυητής μιας πραγματικά προοδευτικής και ουσιαστικής πρότασης αλλαγών για μια ποιοτική δημόσια παιδεία. Αιχμές της δικής μας πρότασης είναι η πραγματική αυτοδιοίκηση και αυτοτέλεια, η αυξημένη χρηματοδότηση, η αναβάθμιση του επιπέδου των σπουδών, η αξιολόγηση και ο κοινωνικός έλεγχος, η ενίσχυση της έρευνας. Σε τίποτα από αυτά δεν απαντά το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης.

11. Η κυβέρνηση μιλά για αυτοδιοίκηση αλλά συνεχίζει μια λαθεμένη αντίληψη κρατικιστικού ελέγχου και παρέμβασης, σε όλα τα επίπεδα της ακαδημαϊκής διαδικασίας.

12. Αυτοτέλεια και αξιολόγηση είναι οι δυο πυλώνες. Αξιολόγηση χωρίς ουσιαστική αυτοτέλεια είναι αξιολόγηση Υπουργείων και όχι Πανεπιστημίων. Αυτοτέλεια χωρίς αξιολόγηση και κοινωνικό έλεγχο είναι χωρίς νόημα και περιεχόμενο.

13. Εμείς θέλουμε αυτόνομα και αυτοδιοικούμενα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, ισχυρούς μηχανισμούς κοινωνικής λογοδοσίας, και υποδείγματα διαφάνειας. Με μηχανισμούς ελέγχου των αποτελεσμάτων της λειτουργίας τους, διασφάλισης και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητάς τους. Ιδρύματα με ισχυρή, ευέλικτη, δυναμική διοίκηση που λειτουργούν με διαφανείς, δημόσια ελεγχόμενους οργανισμούς και εσωτερικούς κανονισμούς, με πολυετείς -αμοιβαία δεσμευτικές- προγραμματικές συμφωνίες με την πολιτεία όπου θα καθορίζονται οι δικοί τους στόχοι, η δική τους φυσιογνωμία, στρατηγική, δομή και λειτουργία.

14. Οι αναγκαίες αλλαγές θα πρέπει να συνοδεύονται από αξιόπιστο πλαίσιο χρηματοδότησης. Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την συνεχή αύξηση της χρηματοδότησης για την παιδεία, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 5% του ΑΕΠ και η διάθεση και 40% του Δ’ ΚΠΣ στους ανθρώπινους πόρους. Από τον πρώτο χρόνο, από τον πρώτο προϋπολογισμό που θα καταρτίσει η κυβέρνησή μας, η αύξηση αυτή θα φτάσει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Θέλουμε Ιδρύματα που χρηματοδοτούνται με διαφάνεια και βάσει των αποτελεσμάτων της λειτουργίας τους σε στόχους που έχουν θέσει τα ίδια και έχουν συμφωνηθεί με την πολιτεία. Με κίνητρα και χωρίς γραφειοκρατικούς περιορισμούς, την άντληση πρόσθετων πόρων από άλλες πηγές με διαφάνεια και κανόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Κάθε Πανεπιστήμιο θα αξιολογείται με βάση τους στόχους που το ίδιο έχει δημοσιοποιήσει και έχει συμφωνήσει με την πολιτεία.

15. Η ΝΔ δεν χρειάζεται να ταλαιπωρήσει για άλλη μια φορά τα Πανεπιστήμια και την νέα γενιά με αυτό τον πρόχειρο, αποσπασματικό, συντηρητικό νόμο.

16. Το ΠΑΣΟΚ θα πάρει μέρος στη συζήτηση στη Βουλή με τις θέσεις και τις προτάσεις του για την αυτοτέλεια, την χρηματοδότηση και την αξιολόγηση και θα καταψηφίσει συνολικά το νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Advertisements