Ανακαλύψτε το Λουξεμβούργο και την ευρύτερη περιοχή του μέσα από τα μάτια των εθελοντών.

Ο ιστότοπος αυτός προσφέρει μία εκ των έσω ματιά στις ζωές των εθελοντών του EVS που ζουν στο Λουξεμβούργο, και περιλαμβάνει πληροφορίες για τα προγράμματά τους, τις καθημερινές τους δραστηριότητες, τα ταξίδια και τις καινούριες φιλίες που έχουν κάνει.

http://www.volontaires.lu/

Ο ιστότοπος δημιουργήθηκε από 21 νέους εθελοντές που προέρχονται από 9 ευρωπαϊκές χώρες και συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Ομαδικού EVS με θέμα «Λουξεμβούργο και η Ευρύτερη Περιοχή, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, 2007» και απευθύνεται στους νέους.

Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να ανταλλάξει πληροφορίες με τους εθελοντές στο Blog των Ευρωπαίων Εθελοντών:
http://blogs.luxembourg2007.org/index.php?blog=3

Σχετικές πληροφορίες:
Περισσότερα για το EVS:
http://www.eurodesk.eu/edesk/Infocentre.do?go=4&progId=EU0010000035&country=EU&show
Καταστατικός Χάρτης της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS):
http://www.moduleinternational.net/int/youth-in-action/guide/action2/evscharter/index.html
Λουξεμβούργο και Σίμπιου: Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης 2007:
http://www.luxembourg2007.org & http://www.sibiu2007.ro

Advertisements