Η Κυβέρνηση της Κίνας προσφέρει Πρόγραμμα υποτροφιών (Chinese Government Scholarship Programme), στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus Mundus της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Windows).

Στόχος είναι η ενθάρρυνση της κινητικότητας και ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ των Κρατών – Μελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών της Κίνας θα παράσχει εκατό (100) πλήρεις υποτροφίες σε φοιτητές και σπουδαστές των Κρατών – Μελών της Ε.Ε. για την εκμάθηση της Κινεζικής Γλώσσας στην Κίνα, διάρκειας έως ένα (1) χρόνο. Απευθύνεται σε αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε φοιτητές, κάτω των 35 ετών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες:

http://www.csc.edu.cn/en/ και http://www.chinamission.be/eng/

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 είναι η 20η Απριλίου 2007.

Advertisements