Το Ελληνικό Κέντρο Προώθησης του Εθελοντισμού “anthropos.gr” σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Μ.Κ.Ο.

για την Ανάπτυξη, τη Συμμαχία ενάντια στη Φτώχεια, το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας και την Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος, με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, οργάνωσε την 1η Πανελλήνια Διαβούλευση με θέμα: “Σύγχρονο Θεσμικό Πλαίσιο για τον Εθελοντισμό και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις”. Η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο να αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας και έδαφος γόνιμης συζήτησης μεταξύ των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, της επιστημονικής κοινότητας και των πολιτικών φορέων της χώρας μας.

Για την καλύτερη προβολή των αποτελεσμάτων της Διαβούλευσης δημιουργήσαμε ένα forum ώστε να τοποθετηθούν οι απόψεις σας, οι οποίες θα συμβάλουν στην ολοκλήρωση του τελικού κειμένου της Διαβούλευσης, το οποίο στη συνέχεια θα παραλάβει επιτροπή διεκδίκησης και θα προσπαθήσει να το προωθήσει προς όλες τις κατευθύνσεις (κράτος, ΜΜΕ, κοινωνία) ώστε να διαμορφωθεί το Σύγχρονο Θεσμικό Πλαίσιο για τον Εθελοντισμό και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομιλίες και το forum θα βρείτε στο
http://demo.bee.gr/Synedrio2007/speeches.asp

Advertisements