Οδυσσέας Κορακίδης

Η ομιλία που δεν έγινε

Σε ένα πολιτικό συνέδριο κάθε παρέμβαση, κάθε ομιλία έχει το δικό της ρόλο και μια ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Ακόμη και εκείνοι οι λόγοι που δεν εκφωνούνται ποτέ έχουν τη δική τους σημασία. Και ίσως μεγαλύτερη σημασία και από τον ίδιο το λόγο να έχουν οι συνθήκες που δεν επέτρεψαν να ακουστούν οι φωνές που μέσα απ’ αυτόν εκφράζονται.
Στο τελευταίο συνέδριο επέλεξα να μην κάνω καμία τοποθέτηση από βήματος διότι οι συνθήκες που επικρατούσαν ήταν συνθήκες πολεμικού μετώπου.

Και αναφέρομε στις συνθήκες στην ολομέλεια διότι ευτυχώς στις θεματικές συζητήσεις υπήρξε σοβαρός και ουσιώδης πολιτικός προβληματισμός.
Για λόγους γινατιού περισσότερο αλλά και σεβασμού προς τις απόψεις που αποτυπώνονται στο κείμενο της ομιλίας μου, την παραθέτω με την μορφή συνημμένου αρχείου.

omilia.doc

Advertisements