Χρήστος Λουτράδης

Το ζήτημα της διαφθοράς έχει αναγνωριστεί απο κόμματα , φορείς αλλά και κοινωνία ως μια απο τις σημαντικότερες παθογένειες της νεολληνικής κοινωνίας

που ταλανίζει και θέτει εν αμφιβόλω το κοινωνικό-πολιτικό μέλλον της πατρίδος μας.Παράλληλα με την αναγνώριση υπάρχουν και η διακυρηχτικού τυπου δηλώσεις πέρι πάταξης του φαινομένου και άτεγκτης στάσης απέναντι στους παρανομούντες.Όπως συνήθως συμβαίνει με τις διακύρηξεις στην Πατρίδα μας μένουν κενο γράμμα, ανεφάρμοστες.
Κατά την άποψη μου , η διαφθορά στην ελλάδα εχει αναπυτχθεί και ριζώσει στο συλλογικό υποσυνείδητο του μέσου ελληνα για δυο λόγους .
Πρώτον, λόγω της κυριαρχίας του ιδεολογήματος του Λαικισμου.Λαικισμός ειναι η αποθέωση της Μετριοκράτιας ,της ευκολης λύσης , η απούσια σεβασμού και τήρησης σε θεσμούς και κανόνες , η ενταξη των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων στο κοινωνικό γίγνεσθαί μέσω ενος δικτύου πάτρωνα-πελάτη.Η έλλειψη πίστης στον ορθό λόγο
Δεύτερον , η έλλειψη Παιδειας και Κουλτούρας του Πολίτη.Όταν ο Πολίτης αυτού του κράτους δεν έχει διαπαιδαγωγηθεί στην Ιδεολόγια ότι η τήρηση των κανόνων και των νόμων και οχι η διολίσθηση σε καταστάσεις διαφθοράς οδηγει σε συλλογικές διαδικασίες προόδου που μπορούν να βοηθήσουν και τον καθένα ατομικά .Απαιτείται η δημιουργια του κατάλληλου ιδεολογικού υποστρώματος που θα έχει ως κυρίαρχο μοτίβο σκέψης και δράσης ότι η διαφθορα εκτός απο αντι-πατριωτική και αντικοινωνική δράση , υποδηλώνει και δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης ανάμεσα σε πολους εξουσίας και κοινωνικές ομάδες και αυτό απο την φύση τους ειναι αντι-δημοκρατίκό .
Σε όλα τα παραπάνω οι ευθύνες των κομμάτων ειναι κάτι παραπάνω απο τραγικές κάτι παραπάνω απο έκδηλες , το θέμα ειναι αν και κάτα πόσο η κοινωνία ειναι έτοιμη να πάει ένα βήμα μπροστά απο τα Πολιτικά Κόμματα.
Χρήστος Λουτράδης

Advertisements