Το Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών Ανδρέας Παπανδρέου σας καλεί την Τετάρτη 13 Ιουνίου,ώρα 18:00 στο Ξενοδοχείο Esperia Pallas (Σταδίου 22) στην ανοιχτή εκδήλωση με θέμα:

«Νέες κατευθύνσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Ελεύθερο λογισμικό, Ανοιχτές αρχιτεκτονικές,

Ανοιχτά πρότυπα και Διαλειτουργικότητα».

Advertisements