Απάντηση – καταπέλτης δικαστικών για την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων852721_b.jpg

Πρακτικές που μετατρέπουν την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από θεσμό «εγγύησης σεβασμού της προσωπικότητας σε διακοσμητικό όργανο του πολιτικού συστήματος» καταγγέλλει η Εταιρία Ελλήνων Διακαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες.

Σε μια ανακοίνωση – καταπέλτη, που ουσιαστικά απαντά στις δηλώσεις και τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Σ.Χατζηγάκη, η Εταιρία αναφέρεται στις αρμοδιότητες και το ρόλο της ανεξάρτητης αρχής.

«Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθιερώθηκε στο Σύνταγμα ως εγγύηση για την προστασία του ανθρώπου σε πολύ ευαίσθητους τομείς της προσωπικότητάς του, σε εποχή, κατά την οποία η εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργεί πολλαπλάσιες δυνατότητες παραβίασης της ιδιωτικής ζωής από τα κρατικά όργανα, αλλά και από ποικίλα ιδιωτικά συμφέροντα. Για το σκοπό αυτό, ο νομοθέτης ανέθεσε στην Αρχή την εξουσία να ρυθμίζει τα θέματα της αρμοδιότητάς της με αποφάσεις δεσμευτικές για όλους.

»Οι αποφάσεις της Αρχής ελέγχονται δικαστικώς και υπόκεινται σε ακύρωση για λόγους νομιμότητας από το κατά Σύνταγμα αρμόδιο δικαστήριο, δηλαδή από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρακτικές και απόψεις, όμως, που αμφισβητούν ή υποσκάπτουν τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων της Αρχής οδηγούν σε υποβάθμιση και αποδυνάμωση της αποστολής της και σε μετατροπή ουσιαστικά του χαρακτήρα της ως θεσμικής εγγύησης σεβασμού της προσωπικότητας σε διακοσμητικό όργανο του πολιτικού συστήματος.

»Η Εταιρεία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για την Δημοκρατία και τις Ελευθερίες διαπιστώνει ότι, όπως προκύπτει από σειρά ενεργειών και δηλώσεων κρατικών λειτουργών, διαγράφεται τάση υποβάθμισης και απαξίωσης της παραπάνω Αρχής, αλλά και συνολικά των Ανεξάρτητων Αρχών και πρόθεση αποδυνάμωσης στην πράξη των ρυθμίσεων του Συντάγματος και της νομοθεσίας, με βάση τις οποίες έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι Αρχές αυτές και οι οποίες αποτέλεσαν σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου.

»Η παραίτηση του προέδρου, του αντιπροέδρου και της πλειοψηφίας των μελών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και η αιτία που την προκάλεσε καθιστούν με δραματικό τρόπο αναγκαία την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της κοινωνίας και του νομικού κόσμου για τη διαφύλαξη του κύρους και της αποστολής των Ανεξάρτητων Αρχών» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αναδημοσίευση από:

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=852721&lngDtrID=244

Advertisements